Kino Maritan tietosuojaseloste

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ
Rekisterin ylläpitäjänä toimii Kino Marita tmi (myöhemmin Teatteri) (Y-tunnus 2630480-3) joka hallinnoi ja ylläpitää tässä selosteessa kuvattua asiakasrekisteriä.

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ
Yhteyshenkilö: Mustonen Jukka
Sähköposti: jukka.mustonen@kinomarita.fi
Posti- ja käyntiosoite: Koulukatu 1, 83500 Outokumpu

REKISTERIN NIMI
Kino Maritan asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakasrekisteriin kerätään teatterin asiakkaiden henkilötietoja palveluiden tarjoamiseksi asian- ja lainmukaisesti. Henkilötietoja käytetään asiakkuuksien hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin.
Henkilötietojen käsittelyyn ja ylläpitoon käytetään salasanasuojattuja palveluita. Valtaosa kerätystä tiedosta saadaan verkko-ostoksista teatterin verkkosivujen kautta (https://kinomarita.fi/), ja osa teatterin uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä teatterin verkkosivuilta.

REKISTERIN SISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään ne asiakkaan verkko-ostoksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittaviksi asiakassuhteen hoitamiseksi.
Asiakkaan verkko-ostoksen yhteydessä asiakkaasta pyydetään seuraavat tiedot:
– Nimi
– Sähköpostiosoite
Lisäksi verkko-ostoksen yhteydessä tallentuvat seuraavat tiedot:
– Elokuvan nimi ja näytösaika
– Muut lippuun mahdollisesti liitetyt ostokset
Lisäksi asiakkaalta voidaan verkko-ostoksen yhteydessä pyytää suostumus sähköpostilla tapahtuvaan suoramarkkinointiin.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilö- tai ostoskäyttäytymisen tiedot saadaan, kun asiakas tekee verkko-ostoksen tai tilaa uutiskirjeen teatterin verkkosivujen kautta
Edellä sanotun lisäksi teatteri voi kerätä verkkosivujen käyttäjistä anonymisoitua käyttäjädataa.
Teatteri varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuilla evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää selaimensa asetuksista.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Kaikissa tilanteissa henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan lainsäädäntöä.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa toisille toimijoille, jos:
– Yhteistyökumppani on ostanut jollekin ryhmälle etuja, esimerkiksi tiedot etujen käyttäjistä voidaan luovuttaa kumppanille.
– Tietoja tarvitaan tutkimistarkoitukseen ja ne ovat anonymisoituja
Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.
Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Teatteri on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiin kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.
– Tietokoneella käsiteltävät tiedot suojataan salasanalla ja niiden asianmukainen käyttö koulutetaan henkilökunnalle.
– Mikäli esim. yhteistyökumppani toimittaa manuaalisen listan, sitä säilytetään lukitussa tilassa ja lista tuhotaan siihen liittyvän tapahtuman jälkeen.
Lähtökohtaisesti ainoastaan teatterin työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Teatterin työntekijöille voi syntyä peruste käsitellä manuaalisesti rekisterin henkilötietoja jotta asiakasta voidaan palvella tarpeenmukaisesti.
Teatterin työntekijät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.

TARKASTUSOIKEUS
Asiakkaalla on oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on mahdollisesti tallennettu. Teatterin on samalla ilmoitettava rekisterin tietolähteet sekä mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.
Mikäli haluat tarkastaa omat tietosi rekisterissä, on pyyntö esitettävä sähköpostitse: asiakaspalvelu@kinomarita.fi.
Pyynnössä täytyy olla koko nimi ja sähköpostiosoite, ja pyyntö tulee lähettää sähköpostiosoitteesta, joka teatterille on ilmoitettu asiakkaan sähköpostiosoitteeksi.

TIETOJEN KORJAAMINEN
Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi em. tarkastusoikeutta käyttäessään että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä on henkilöllä oikeus pyytää teatteria korjaamaan tiedot oikeiksi.
Mahdolliset korjauspyynnöt tulee lähettää sähköpostitse: asiakaspalvelu@kinomarita.fi. Korjauspyynnössä tulee olla koko nimi sekä sähköpostiosoite, ja pyyntö tulee lähettää sähköpostiosoitteesta, joka teatterille on ilmoitettu asiakkaan sähköpostiosoitteeksi.

MUUT OIKEUDET
Teatteri pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.
Teatteri sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus jossa kerrotaan syyt joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.
Edellä sanotun lisäksi asiakkailla on oikeus kieltää teatteria käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

EVÄSTEET JA KÄYTTÄJIEN SEURAAMINEN
Käytämme verkkosivuillamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palvellaksemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Käytämme evästeitä verkkopalvelumme toiminnallisuuksien, kuten kommentoinnin mahdollistamiseksi.

Sinulla on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla selaimesi asetuksia. Voit halutessasi myös poistaa aiemmin tallentuneet evästeet. Huomaathan, että evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkosivustomme ja palveluidemme osien tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää niiden käyttämisen kokonaan.

SOSIAALINEN MEDIA
Verkkosivustomme sisältää myös sosiaalisen median liitännäisiä kuten Facebookin, Twitterin tai Instagramin Tykkää ja/tai Jaa -painikkeita. Yhteisöliitännäiset voivat mahdollistaa kolmansien osapuolten kerätä tietoa palveluidemme käytöstä, jos olet kirjautuneena kyseiseen palveluun. Jos et ole kirjautuneena palveluumme tai jos sinulla ei ole kyseisen sosiaalisen median palvelun käyttäjätiliä, kyseinen kolmas osapuoli voi kerätä sinusta vain rajoitetumpia tietoja.

Voit tutustua yhteisöpalveluiden ehtoihin kussakin palvelussa. Facebookin tietosuojaa koskevat tiedot löydät täältä ja Instagramin osalta tiedot löytyvät täältä.